FiLLs
Spring 2019 - CDQMJHL (D2) - Adult Dek
Team Colors - blue
Team Roster & Stats
G A P GWG
#4 John W 0 0 0 0
#16 Jason H 0 0 0 0
#21 Chris P 0 0 0 0
#49 Mike C 0 0 0 0
#51 Jimmy B 0 0 0 0
#8 Matt K 0 0 0 0
#5 Jon B 0 0 0 0
#44 Ralph F 0 0 0 0
#24 Doug M 0 0 0 0
#3 Chris B 0 0 0 0
#22 Greg C 0 0 0 0
#19 Mike H 0 0 0 0
#39 Jim B 0 0 0 0
#12 Mike B 0 0 0 0
#45 Bryan C 0 0 0 0
#33 Frank H 0 0 0 0


Full Schedule & Results
Sun March 10th @ 7PM FiLLs vs Mustangs
Wed March 13th @ 9PM FiLLs vs Mutiny
Sun March 24th @ 10PM FiLLs vs Ice Stormers
Mon March 25th @ 8PM FiLLs vs O.L.D.D.
Mon April 1st @ 10PM Mutiny vs FiLLs
Tue April 2nd @ 9PM FiLLs vs Rhinos
Mon April 15th @ 9PM FiLLs vs Moose Knucklers
Tue April 23rd @ 10PM Mutiny vs FiLLs
Tue April 30th @ 8PM Ice Stormers vs FiLLs
Mon May 6th @ 8PM O.L.D.D. vs FiLLs